Általános Szerződési Feltételek

PHOTON TECHNOLOGIES KFT.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40., a továbbiakban: „Photon”, „Társaság”) által üzemeltetett a https://thephoton.hu/ internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztrált felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára elérhető, megfelelő fotós kiválasztását elősegítő megoldás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit, emellett

szabályozzák és rögzítik a Photon által üzemeltetett a https://photonup.hu/ internetes honlapon (a továbbiakban: „Weboldal”) a regisztrált Fotósok számára elérhető Szolgáltatás használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket és a Fotósok jogait és kötelezettségeit, továbbá

szabályozzák és rögzítik a Szolgáltatás, valamint a Photon által üzemeltetett a Honlapon elérhető Photon Partner Plus Szolgáltatás igénybevétele esetén a Fotósokra vonatkozó használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket és a Fotósok jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, melyet a Honlapon és Weboldalon, a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Photon Adatvédelmi Tájékoztatóját is (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Tájékoztatója elérhető innen: https://thephoton.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a Honlapon található https://thephoton.hu/ címről és a Weboldalon található https://photonup.hu/ címről.     

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon és Weboldalon keresztül történik. A Honlap és Weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) az irányadó.

A Honlap szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát.

A Weboldal szolgáltatásait valamennyi természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen szabályzat 2023. június 1. napjától visszavonásig hatályos. Photon fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók e-mailben történő értesítése mellett.

1. A Photon adatai

Cégnév: Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.

Adószám: 26218362-2-08

Cégjegyzékszáma a Győri Törvényszék Cégbíróságánál: 08-09-034570

Statisztikai számjel: 26218362-6399-113-08

Számlaszám: 10700024-70670411-51100005 (CIB Bank Zrt.), 10102086-75680100-01005007 (Budapest Bank Zrt.)

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: +36 30 7212763

Kapcsolattartó, képviseli: Volom Anna Sára

Tárhely szolgáltató adatai: IBM CLOUD C/O SOFTLAYER INC. (székhely: 14001 North Dallas Parkway, Suite M100 Dallas, TX 75240, honlap: https://cloud.ibm.com/); CLOSTE LLC (székhely: 1603 Capitol Ave., Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001, honlap: https://www.closte.com/), WIX.COM LTD (székhely: 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel, https://www.wix.com/)

2. Fogalommeghatározások

Photon Szolgáltatás: (jelen ÁSZF-ben mint „Szolgáltatás”) Egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi B2C és B2B Megrendelők számára, hogy általuk meghatározott fényképészeti, videós megrendeléseket hozzanak létre és tegyenek közzé a Photon platformon, amelyre a Photon platformon keresztül meghatározott számú – 3 – Fotós jelentkezhet. A Megrendelők ezek után kiválaszthatják az igényeiknek legmegfelelőbb Fotóst a Projekt lebonyolítására.

Photon Partner Plus Szolgáltatás: Egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi a B2B Partnerek számára, hogy a Photon munkatársával megbeszéltek alapján különböző, egyedi számukra megfelelő fényképészeti, videós ajánlatokat hozzanak létre a Partner Fiókban. A Partner az Ajánlaton belül adhatja le a megrendelését, amelyre a Photon által előre hozzárendelt Fotósokból – 1 – Fotós jelentkezhet. 

Photon Plus Projekt: A Photon Plus Projekteket egy badge ikon különbözteti meg a klasszikus Photon Projektektől: 

Fotós: Az a személy, aki a platformon keresztül meghirdetett fotózási, videó készítési munkákra jelentkezhet, azokat elvégezheti. A Photon Plus Projekt teljesítése esetén a Fotósra speciális szabályok vonatkozhatnak, a klasszikus Photon Projekt teljesítéséhez képest. A Fotós jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ben ezen eltérő rendelkezésekről, speciális szabályokról kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

A Photon saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult mind a klasszikus Photon Projektek, mind a Photon Plus Projektek esetén meghatározni, hogy mely Fotósok részére teszi elérhetővé azokat. A Fotós kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Photon Plus Projekt Díj: Photon Plus Partner által véglegesített Projekt ellenértéke. 

3. ÁSZF hatálya, módosítása

A Photon bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról e-mail formájában tájékoztatja a Photon a Honlap Megrendelőit és Fotósait, továbbá a Weboldal Fotósait. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit.

4. A Szolgáltatás

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Photon Honlapja és Weboldala az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A Szolgáltatás igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és jogi korlátozásokat.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) az, aki a Honlapon regisztrál és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatás(oka)t, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. Fotós (a továbbiakban: „Fotós”) az, aki a fényképészeti, videós tevékenység nyújtása céljából regisztrál a Honlapon vagy Weboldalon és azon keresztül igénybe veszi a Szolgáltatás(oka)t, adatokat ad meg és engedélyezi ezen adatok felhasználását. A Photon által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Honlapon keresztül érhető el a Megrendelők és Fotósok számára. A Fotósok számára a Szolgáltatás a Weboldalon is elérhető. Egy Felhasználó regisztrálhat Megrendelőként és Fotósként is. Egy e-mail címről csak egy érvényes regisztráció történhet. Abban az esetben, ha a Felhasználó Megrendelőként és Fotósként is regisztrálni kíván eltérő e-mail címekről teheti meg. A Fotós a regisztrációval egyidőben köteles Barion fiókot létrehozni a regisztrációkor megadott e-mail címmel.

4.3 A Szolgáltatás tárgya

A Photon egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy általuk meghatározott fényképészeti, videós megrendeléseket (a továbbiakban: „Projekt”) hozzanak létre és tegyenek közzé a Photon platformon, amelyre a Photon platformon keresztül meghatározott számú – 3 – Fotós jelentkezhet. A Megrendelők ezek után kiválaszthatják az igényeiknek legmegfelelőbb Fotóst a Projekt lebonyolítására.

A Honlapon a fejlécen található „FOGLALJ MOST” gombra kattintva indíthat a Megrendelő ajánlatkérési, megrendelési folyamatot.

Amennyiben a Megrendelő fotózást szeretne rendelni a „Fotózás” opciót kell választania! Videó vagy Social Media tartalom fotózás esetén a megfelelő gombokra kattintva, egy rövid form kitöltését követően kérhet ajánlatot a Megrendelő. Az online ajánlatkérésre vonatkozó részletes szabályok a különös részben (18. pontban és utána) olvashatóak!

Fotózás esetén egy 3 lépéses folyamaton keresztül adhatja meg a Megrendelő projektje részleteit. Első lépésben a fotózás típusát kell kiválasztania (rendezvény, portré, tárgy/étel, ingatlan fotózás), valamint a fotózás hosszát, azaz azt az időtartamot, ameddig szüksége lesz a Fotósra. Második lépésben a Megrendelőnek meg kell adnia a fotózás időpontját, helyszínét, illetve minden olyan információt, amit fontosnak tart. A projektje elnevezését követően egy összefoglaló oldalon véglegesítheti a projektjét, amelyre annak beküldését követően tudnak jelentkezni a fotózásra specializálódott, többlépcsős kiválasztási folyamaton átesett szakemberek, Fotósok.

Az összes fotózás, videózás esetén a Megrendelő felelőssége, hogy minden résztvevő és közreműködő személy magára nézve elfogadja, hogy a Fotós fényképeket, videókat készítsen. Minden résztvevő és közreműködő személy igazolható módon hozzájárulását kell, hogy adja, és e hozzájárulás beszerzése, a mindenkori igényérvényesítési elévülési határidőig – 5 évig – való megőrzése, és szükség (pl. adatkezelésre vonatkozó panasz, kártérítési igény bejelentése) esetén Photonnak való jogszerű rendelkezésre bocsátása Megrendelő feladata. Megrendelő vállalja, hogy a fentiek elmaradásából fakadó minden közvetlen és közvetett követelésért, kárért korlátlanul helyt áll Photon helyett, teljeskörűen mentesíti azt.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

A Photon Plus Partner által beküldött és véglegesített Projektre az előre hozzárendelt Fotósok tudnak jelentkezni. A Projekt választott Fotósa az a szakember lesz, aki a leggyorsabban jelentkezik a Projekt teljesítésére az előre hozzárendelt Fotósok közül.

A következő pontokban (4.4, 4.5 és 4.6) foglaltak a klasszikus Photon Projektekre és a Photon Plus Projektekre is vonatkoznak. 

4.4 Munkaviszony kizárása

A Photon Szolgáltatásában elérhető Fotósok a Photontól független, szerződéses viszonyban álló harmadik személyek, akik semmilyen körülmények között nem minősülnek a Photon munkavállalójának, képviselőjének, vagy tisztségviselőjének. A Fotósok a saját nevükben és hasznuk érdekében járnak el és eljárásuk nem értelmezhető a Photon képviseletének vagy nevében történő eljárásnak. A Photon sem a jelen ÁSZF-ben, sem más módon nem befolyásolja, vagy határozza meg azt, hogy a Fotósok milyen módon teljesítsék a Projekteket, így a Photon nem adhat utasítást a Fotósoknak a tevékenysége végzésének módjára vonatkozóan. Emellett a kiválasztott Fotós a Projekt teljesítését a saját maga által biztosított eszközökkel, de nem kizárólag személyesen végezheti, hiszen a Photon írásbeli engedélyével közreműködőt jogosult igénybe venni.

4.5 Kizárólagosság

A Honlapon és Weboldalon történő regisztrációval a Fotós tudomásul veszi, hogy köteles elkerülni minden olyan helyzetet, amely a Fotós és Photon üzleti érdekei között ellentétet keletkeztet vagy ilyen ellentét látszatát kelti. Fotós jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 éven belül nem folytathat olyan tevékenységet, amely érdekellentétet teremt a Photonnal. Fotós minden – akár vélelmezett – érdekellentétről köteles tájékoztatni a Photont, és annak írásos jóváhagyását kérni. Fotós az egyes helyzetekben a Photon iránymutatását kérheti. Felek különösen ilyen érdekellentétnek minősülő tevékenységnek tekintik, ha Fotós jelen szerződés alapján kapcsolatba kerül egy Megrendelővel/Photon Plus Partnerrel, aki részére fotózási/videózási tevékenységet végez vagy végezne, majd jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 éven belül ugyanezen a partner részére direkt vagy – más szerződő fél közbeiktatásával – indirekt módon fotózási/videózási munkát végez. E rendelkezés megszegése 2.000.000 – azaz Kétmillió – Forint kötbér fizetési kötelezettséget von maga után. Köteles továbbá megfizetni a Photon részére az igazolt többletköltségeket és károkat.

Amennyiben a Fotós jelen ÁSZF alapján kapcsolatba kerül egy Megrendelővel/ Photon Plus Partnerrel, azonban az adott munkát nem nyeri meg és amennyiben más módon nem került a Megrendelővel/ Photon Plus Partnerrel kapcsolatba az ÁSZF alapján, úgy a fenti pont „Felek különösen ilyen érdekellentétnek minősülő tevékenységnek tekintik, ha Fotós jelen szerződés alapján kapcsolatba kerül egy Megrendelővel/Photon Plus Partnerrel, aki részére fotózási/videózási tevékenységet végez vagy végezne, majd jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 éven belül ugyanezen a partner részére direkt vagy – más szerződő fél közbeiktatásával – indirekt módon fotózási/videózási munkát végez.” része a következők szerint módosul: az adott munka meg nem kapásáról való értesülést követő 3 hónap elteltéig állnak fenn a tiltó feltételek a Megrendelő/Photon Plus Partner irányába. Amennyiben ismételten kapcsolatba kerül a Fotós a Megrendelővel/Photon Plus Partnerrel jelen ÁSZF alapján, úgy ismét az eredeti határidők alkalmazandóak.

4.6 Megfelelő szakértelem és engedélyek

A Honlapon és Weboldalon történő regisztrációval Fotós elismeri és szavatolja, hogy a Megrendelők/Photon Plus Partnerek által igényelhető fényképezési, videós megrendelések elvégzéséhez – így a fényképek készítéséhez, azok szükségszerű retusálásához, esetleges előhívásához, valamint a videózási munkák elvégzéséhez, videók készítéséhez, azok szükségszerű utómunkálataihoz – szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel, valamint szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel rendelkezik.

Amennyiben a Fotós a fenti pont szerinti kötelezettségét megszegi és ezáltal a Photonnak vagy Megrendelőnek/Photon Plus Partnernek kárt okoz köteles teljes egészében megtéríteni. Photon részére kiszabott bírságok és büntetések vonatkozásban teljeskörű helytállást és korlátlan felelősséget köteles vállalni. 

5. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei

A Honlapon 18 éven aluli személyek sem Megrendelőként, sem Fotósként nem regisztrálhatnak, a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Honlapon történő regisztrációval a Megrendelők és a Fotósok elismerik és szavatolják, hogy a regisztráció időpontjában már elmúltak 18 évesek.

A Weboldalon 18 éven aluli személyek Fotósként nem regisztrálhatnak, a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Weboldalon történő regisztrációval a Fotósok elismerik és szavatolják, hogy a regisztráció időpontjában már elmúltak 18 évesek.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a Honlapon és Weboldalon megjelölt igények megadásával, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával írásbeli szerződést köt a Photonnal. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés tárgya a Megrendelők által nyilvánossá tett Projektek alapján a megfelelő Fotósok részére jelentkezési lehetőség biztosítása.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Photon Fotós Etikai Kódexe (1. számú melléklet). Jelen ÁSZF elfogadása a Photon Fotós Etikai Kódexének elfogadását is magában foglalja.

6. A Szolgáltatás folyamatos működése

A Photon minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, Weboldal és a Honlapon, Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Photon nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Photontól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Photon minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap és Weboldal látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap és Weboldal Felhasználói részéről vélelmezi a Photon. A Photon jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap és Weboldal elérhetőségét és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap és Weboldal biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében szükséges. A Photon bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Honlapot, Weboldalt és a Szolgáltatást, továbbá bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is.

7. Regisztráció

7.1 Fiók létrehozása

Ahhoz, hogy a Honlapon a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe tudják venni és ennek során Megrendelőként Projektet tudjanak létrehozni vagy Fotósként Projektekre tudjanak jelentkezni, egy regisztrációs eljárás során egy fiókot (a továbbiakban: „Fiók”) szükséges létrehozni. Amennyiben egy természetes személy egy jogi személy nevében hoz létre Megrendelői fiókot, úgy a regisztrációval szavatolja azt, hogy jogosult a jogi személy képviseletére és nevében való nyilatkozattételre.

Ahhoz, hogy a Weboldalon a Fotósok a Szolgáltatást igénybe tudják venni és ennek során Fotósként Projektekre tudjanak jelentkezni, egy regisztrációs eljárás során egy fiókot (a továbbiakban: „Fiók”) szükséges létrehozni.

A Megrendelők és a Fotósok felelősek a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett bármely változás átvezetése a Fiókban a Felhasználó felelőssége.

7.1.1 Megrendelőként történő regisztráció

A Megrendelőként történő regisztráció a Megrendelő nevének, email címének, telefonszámának és jelszavának megadásával történik. A regisztrációt követően a Megrendelő megadja a számlázási adatait, melyek közül a számlázási név, a számlázási cím, valamint – céges megrendelés esetén – az adószám kitöltése kötelező, továbbá egy rövid bemutatkozó szöveget és egy profilképet tölt fel magáról. Ezek az adatok mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosíthatók a Megrendelő által. A Megrendelőnek hiánytalanul, pontosan, valós adatokkal kell kitöltenie az elérhetőségeit, hiszen a kiválasztott Fotós csak ezeken keresztül tudja majd elérni a későbbi munka során. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása. A regisztráció befejezését követően a Photon ellenőrző e-mailt küld a Megrendelő megadott e-mail címére és a benne található linkre kattintva véglegesítheti a regisztrációját. Ha a Megrendelő elfelejtette jelszavát a Belépés oldalon az “Elfelejtettem a jelszavam” opció választásával könnyedén megadhatja az új jelszavát. A további lépésekről a Photon e-mailben tájékoztatását küld. A Megrendelő bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy a Megrendelő a törlési igényét a [email protected] e-mail címen jelezheti a Photonnak.

7.1.2 Fotósként történő regisztráció

A Fotós a regisztrációt a https://photonup.hu/ weboldalon a “Jelentkezem fotósnak, videósnak” gombra kattintva indíthatja el. A Fotósként történő regisztráció egy két lépésből álló folyamat, melynek első lépése a Fotós nevének, e-mail címének, továbbá portfóliójára mutató linkjének megadása, a vállalandó munkák típusának megjelölése és a kiválasztott típushoz szükséges portfolió képek (a továbbiakban: „Portfolió Képek”) feltöltése, melyeket megjegyzéssel láthat el. Ezt követően második lépésként a Photon részéről egy három tagú szakmai zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elbírálja a Fotós jelentkezését az általa kiválasztott munkatípushoz feltöltött Portfolió Képek alapján. Amennyiben a Zsűri a kiválasztott munkatípusokat jóváhagyja, következő lépésként egy személyes interjúra kerül sor a Photon Zsűrijével A Fotós a sikeres regisztrációt követően azokra a típusú Projektekre tud jelentkezni, amelyek vonatkozásában a Zsűri jóváhagyta a regisztrációt. A regisztrációt követően a Fotós egy rövid bemutatkozó szöveget és egy profilképet tölthet fel magáról Fiókjában. A megadott adatok többsége mind a regisztráció során, mind a regisztrációt követően módosítható a Fotós által. A Fotós bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy a Fotós a törlési igényét a [email protected] e-mail címen jelezheti a Photonnak.

Fotósként tilos egynél több Fiók regisztrálása, kivéve abban az esetben, amennyiben ezt a Photon kifejezetten jóváhagyta. Tilos a Fotós Fiók bármely módon harmadik személyre történő átruházása vagy egyéb módon történő átengedése, megosztása.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

Photon tájékoztatja a Fotóst, hogy Photon Plus Projekt teljesítése esetén köteles Billingo számlázási fiókkal rendelkezni, amelyet a Photon Fiókjával össze kell kötni. A Fotós a Fiókjában a Számlázás menüpont alatt tudja ezen folyamatot végrehajtani, a Billingo fiókban generált API kulcs megadásával. 

7.2 A Fiók bizalmassága és biztonsága

A Felhasználók felelőssége a Fiók bizalmasságának és biztonságának biztosítása. A Felhasználók felelősek a belépési adatok harmadik személyek számára történő nyilvánosságra hozataláért. A Felhasználók kötelesek haladéktalanul értesíteni a Photont, amennyiben bármilyen gyanú felmerül a belépési adataik elvesztését, ellopását vagy más módon történő veszélyeztetését illetően, vagy a Fiókkal kapcsolatos bármely vélt vagy valós jogosulatlan hozzáférés esetén. A Felhasználók felelősek a Fiók használatért és a Fiókon keresztül tett bármely nyilatkozatért.

8. Projekt létrehozása, projekt nyomon követése

A Megrendelő a Projekt létrehozását és beküldését követően, valamint a fiókjába belépve a Projektjeim oldalon találja magát: itt láthatja az összes projektjét, és követheti azok státuszát. Az egyes projektekre kattintva megtekintheti a projektek részleteit.

A Megrendelő a Honlapon a Fiókjába bejelentkezve tudja létrehozni az igényeinek megfelelő Projektet. Ennek során a Megrendelő megadja a fotózás típusát és annak időtartamát, majd ezt követően megadja a Projekt időpontját, helyszínét és részletes leírását. A Projekt elnevezését követően a Megrendelőnek lehetősége van azt véglegesíteni és nyilvánossá tenni, vagy visszalépni és megváltoztatni. A Projekt létrehozását követően “Fotósok jelentkezésére vár” státuszba kerül. A Projekt során a Megrendelőnek lehetősége van egy linkre kattintva a Photonnal közvetlen kapcsolatba lépni. A Megrendelő által véglegesített és nyilvánossá tett Projektről valamennyi Fotós értesítést kap, akinek az adott típusú Projektre történő jelentkezése jóváhagyásra került. A Megrendelő által véglegesített és nyilvánossá tett Projektre 3 (három) Fotós jelentkezhet. A három Fotós kijelölése időrendi sorrendben történik, vagyis kizárólag a három leggyorsabb Fotós léphet kapcsolatba a Megrendelővel. A Fotósok jelentkezését követően a Megrendelő megtekintheti az adott Projektre jelentkezett három leggyorsabb Fotós profilját, így a Megrendelőnek lehetősége nyílik kiválasztani a neki legmegfelelőbb Fotóst. A Megrendelő az általa kiválasztott Fotóst a „kiválaszt” gombra történő klikkeléssel tudja lefoglalni (továbbiakban: „Lefoglalás”).

Következő lépésként a Megrendelő választhat a Szolgáltatás által felkínált három csomagajánlat közül, amelyek az átadott képek számában, az átadás határidejében, valamint a fotózás árában különböznek egymástól. A megrendelés a fizetéssel jön létre, a fotózás díját a Barion zárolja a Fotós számláján, a zárolást pedig egészen a Projekt lezárásáig nem is oldja fel a rendszer. Miután a Megrendelő kiválasztotta a fotóst és bankkártyás fizetéssel kifizette a Projekt díját, a Projekt “Fotózásra vár” státuszba kerül. A Fotós és Megrendelő ekkor felvehetitek egymással a kapcsolatot, hogy megbeszéljék az összes fontos további részletet.

A fotózás időpontjában a projekt automatikusan “Leadásra vár” státuszba kerül. A Fotósnak fotózás időpontjától számított, az adott csomagajánlatban foglalt idő áll rendelkezésére (például 1 hét, 1 nap), hogy a Megrendelő megadott elérhetőségeire elküldje és ezzel leadja az anyagot. A Fotós a rendszerben jelzi, hogy elkészült és leadta az anyagot, amiről a Megrendelő külön értesítést kap.

Ezt követően a Megrendelőnek 5 nap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy átnézze az anyagot, ellenőrizze annak teljesítését és lezárja a projektet. Ezt a “Lezárás” gombra kattintva tudja megtenni. A folyamat végén értékelheti a Fotós munkáját, amit minőségbiztosítási okokból fotós a Photon számára.

A Megrendelő a múltban lezárt projektjei részleteit megtekintheti a “Lezárt projektek között.”

A Projekt visszavonása és lemondása

A Megrendelő felelős a Projektben bekövetkezett bármely módosításért.

A Megrendelő a Projekt kezdetéig bármikor jogosult visszavonni (a továbbiakban: „Visszavonás”) az általa kiválasztott és nyilvánossá tett Projektet. A lemondás kizárólag e-mail formában lehetséges. A Megrendelő felelőssége és kötelessége, hogy a lehető leghamarabb Visszavonásra kerüljön a visszavonni kívánt Projekt. Amennyiben a Megrendelő a Projekt kezdő időpontját megelőző 5 munkanapig visszavonja a Projektet, úgy a Megrendelő nem köteles a Projekttel kapcsolatban, a Megrendelő által kiválasztott csomag ellenértékének, vagy az egyedi ajánlatban meghatározott ellenértéket (a továbbiakban: „Díj”) megfizetni sem a Photonnak sem a Fotósnak.

Amennyiben a Visszavonás ezt követően, de a Projekt kezdő időpontját megelőző 36., azaz harminchatodik óráig történik, úgy a Megrendelő köteles a Díj 10%-nak, azaz tíz százalékának megfelelő bánatpénzt a Photonnak és a Díj 10%-nak, azaz tíz százalékának megfelelő bánatpénzt a Fotósnak megfizetni.

Amennyiben a Visszavonás a Projekt kezdő időpontját megelőző 36., azaz harminchatodik órán belül történik, úgy a Megrendelő köteles a Díj 20%-nak, azaz húsz százalékának megfelelő bánatpénzt a Photonnak és a Díj 30%-nak, azaz harminc százalékának megfelelő bánatpénzt a Fotósnak megfizetni.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Projektet nem vonja vissza, csak az eredetileg meghatározott időpontot legfeljebb 5 nappal kívánja módosítani, a Photon eltekint a bánatpénz fizetésétől, ha az új időpont a Fotósnak is megfelel.

A bánatpénz megfizetése oly módon történik, hogy a jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott módon megfizetett és zárolt Díj meghatározott hányada a Projekt lemondásakor a Photonnak automatikusan átutalásra kerül, míg a Fotósnak automatikusan hozzáférhetővé válik. A Projekt esetleges lemondása esetén a zárolt számlán nyilvántartott Díj a lemondás időpontjától függően meghatározott bánatpénz levonását követően visszautalásra kerül a Megrendelő azon bankszámlájára, amelyről a Díj megfizetését teljesítette.

A Fotós a Projektre történő kiválasztását követően nem jogosult azt lemondani, kivéve, ha a Megrendelő megváltoztatja a Projekt lényeges körülményeit (például fotózás típusa, helyszíne, időpontja) vagy elkerülhetetlen kimentő körülmények fennállása esetén.

Amennyiben a Megrendelő által kiválasztott Fotós nem jelenik meg (a továbbiakban: „Mulasztás”) a Projekt leírásában megjelölt helyszínen és időpontban, úgy a Megrendelő kérésére a Photon ésszerű határidőn belül gondoskodik a Fotós helyettesítéséről. A Mulasztó Fotóssal szemben a Photon minden esetben kötbért érvényesít, amelynek mértéke a Projekt Díjának 200 %-a, azaz kétszáz százaléka, valamint a Mulasztás körülményeire tekintettel jogosult a Fotós Fiókját szüneteltetni vagy törölni és a Fotóst a Szolgáltatás használatából kizárni. A Fotós felelős a Mulasztással okozott mindennemű kárért, tekintet nélkül annak összegére.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

A Fotós a Projektre történő jelentkezést követően jogosult azt lemondani, a „Projektjeim” gombra, majd a „Projekt lemondása” gombra kattintva. A Fotósnak meg kell adnia a lemondás okát és a „Lemondás” gombra kattintva tudja elküldeni a lemondást a Photon részére. A Fotós a Lemondással elfogadja, hogy a kötbérfizetési kötelezettség terhelheti. A lemondásról e-mailt kap a Fotós és a Photon Plus Partner nevében a Projektet létrehozó Tulajdonos vagy Felhasználó. A Photon munkatársa felveszi a kapcsolatot a Partnerrel tájékoztatás céljából, hogy keresik az Új Fotóst a Projekthez. Amennyiben megvan az új Fotós a rendszer emailt küld a Partner részére. 

Amennyiben a Fotós a projekt kezdő időpontját megelőző 48., azaz negyvennyolcadik óráig lemondja a Projektet, a Fotós kötbér fizetésére nem kötelezett. 

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontját megelőző 48., azaz negyvennyolc óra és a Projekt kezdő időpontját megelőző 24., azaz huszonnegyedik óra között történik, úgy a Fotós a Photon Plus Projekt Díj 20%-nak, azaz húsz százalékának megfelelő kötbért köteles megfizetni.

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontját megelőző 24., azaz huszonnegyedik óra és a Projekt kezdő időpontja között történik, úgy a Fotós a Photon Plus Projekt Díj 50%-nak, azaz ötven százalékának megfelelő kötbért köteles megfizetni.

Amennyiben a Fotós nem jelenik meg a Projekt leírásában megjelölt helyszínen és időpontban (a továbbiakban: Mulasztás), úgy a Photon Plus Partner kérésére a Photon ésszerű határidőn belül gondoskodik a Fotós helyettesítéséről. A Mulasztó Fotóssal szemben a Photon minden esetben kötbért érvényesít, amelynek mértéke a Photon Plus Projekt Díjának 200 %-a, azaz kétszáz százaléka, valamint a Mulasztás körülményeire tekintettel jogosult a Fotós Fiókját szüneteltetni vagy törölni és a Fotóst a Photon Plus Platform használatából kizárni. A Fotós felelős a Mulasztással okozott mindennemű kárért, tekintet nélkül annak összegére.

A Photon Plus Partner a Projekt kezdetéig bármikor jogosult lemondani az általa megrendelt Projektet. 

Amennyiben a Partner a Projekt kezdő időpontját megelőző 24., azaz huszonnegyedik óráig lemondja a Projektet, a Fotóst alvállalkozói díj vagy más kompenzáció nem illeti meg. 

Amennyiben a Partner a Projekt kezdő időpontja és az azt megelőző 24., azaz huszonnegyedik óra között lemondja a Projektet, úgy a Fotóst megilleti saját alvállalkozói díjazásának 30%-a. 

Amennyiben a Lemondás a Projekt kezdő időpontja után történik, úgy a Fotóst megilleti saját alvállalkozói díjazásának 100%-a. 

9. A Projekt zárás

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha mind a Fotós, mind a Megrendelő, a Projekt teljesítését követően, értesítette a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről. A Projekt akkor minősül teljesítettnek, ha a Projekt alapján elkészítendő fényképeket, videókat – a Projektben meghatározottak szerint – elektronikus és/vagy fizikai formában a Fotós a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta és erről tájékoztatta a Photont (a továbbiakban: „Teljesítés”).

A Fotós köteles haladéktalanul tájékoztatni a Photont a Projekt alapján elkészítendő fényképek, videók Megrendelő részére történő elektronikus és/vagy fizikai rendelkezésre bocsátásáról.

A Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül értesíti a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről. Amennyiben a Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül nem értesíti a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről, úgy a Photon minden további értesítés, felhívás vagy figyelmeztetés nélkül szerződésszerűnek tekinti a Teljesítést.

Amennyiben a Megrendelő a Photonnál és/vagy a Fotósnál a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül kifogást emel, úgy a Fotós köteles a Teljesítéssel kapcsolatos kifogásokat haladéktalanul orvosolni. A kifogások orvoslását követő ismételt Teljesítésről a Megrendelő a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles értesíteni a Photont. A Megrendelő által a Photonnak / a Fotósnak jelzett kifogás haladéktalanul továbbítandó a Fotós/Photon részére.

A Projekt akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha (i) a Megrendelő a Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül a Photont a szerződésszerű teljesítésről értesíti vagy nem értesíti a Photont, (ii) illetve ha az értesítésre nyitva álló határidőn belül a Teljesítéssel kapcsolatos kifogást emel, úgy a Teljesítés akkor válik szerződésszerűvé, ha a Megrendelő ennek tényéről a Photont az ismételt Teljesítéstől számított 5, azaz öt napon belül értesíti, vagy az értesítést elmulasztja és e határidőn belül további kifogást sem emel (a továbbiakban: „Szerződésszerű Teljesítést”).

A Fotós határidős késedelme esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek mértéke minden megkezdett naponként a Projekt Díjának 3 %-a, azaz három százaléka.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Fotós átadta a megrendelt képeket/videókat a Photon Plus Partner részére. A Fotós a Fiókjában a „Projektjeim” gombra kattintva, az adott Projekt kiválasztását követően a „Kész vagyok. Leadtam” gombra kattintva tudja ezt teljesíteni. A Fotósnak lehetősége van jelezni, ha a Projekt teljesítésekor további extra munkái merültek fel. Ilyen munkáknak minősül például az extra képek elkészítése és a további munkaórák teljesítése a Projekt teljesítése során. Amennyiben az extra munkák teljesítését a Partner nem fogadja, jogosult kifogást emelni. A sikeres átadásról a rendszer e-mailt küld a Fotós e-mail címére. A képek átadása Google Drive rendszeren keresztül történik.

A Photon Plus Partner a Teljesítést követő 8, azaz nyolc napon belül értesíti a Photont és a Fotóst a Projekt szerződésszerű teljesítéséről. Amennyiben a Photon Plus Partner a Teljesítést követő 8, azaz nyolc napon belül nem értesíti a Photont a Projekt szerződésszerű teljesítéséről, úgy a Photon minden további értesítés, felhívás vagy figyelmeztetés nélkül szerződésszerűnek tekinti a Teljesítést.

Amennyiben a Photon Plus Partner a Photonnál a Teljesítést követő 8, azaz nyolc napon belül kifogást emel, úgy a Fotós köteles a Teljesítéssel kapcsolatos kifogásokat haladéktalanul orvosolni. A kifogások orvoslását követő ismételt Teljesítésről a Photon Plus Partner a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles értesíteni a Photont. A Photon Plus Partner által a Photonnak jelzett kifogás haladéktalanul továbbítandó a Fotós részére.

A Projekt akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha (i) a Photon Plus Partner a Teljesítést követő 8, azaz nyolc napon belül a Photont a szerződésszerű teljesítésről értesíti vagy nem értesíti a Photont, (ii) illetve ha az értesítésre nyitva álló határidőn belül a Teljesítéssel kapcsolatos kifogást emel, úgy a Teljesítés akkor válik szerződésszerűvé, ha a Photon Plus Partner ennek tényéről a Photont az ismételt Teljesítéstől számított 8, azaz nyolc napon belül értesíti, vagy az értesítést elmulasztja és e határidőn belül további kifogást sem emel.

Fotós tudomásul veszi, hogy a Photon Plus Platformon keresztül olyan Projektek kerülnek teljesítésre, amelyek időkritikusak. A Fotós határidős késedelme esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek mértéke minden megkezdett naponként a Photon Plus Projekt Díjának 20 %-a, azaz húsz százaléka. A Fotós a kikötött kötbér mértékét arányosnak fogadja el és jelen ÁSZF elfogadásával a bíróság előtti igényérvényesítési jogáról lemond. Abban az esetben, ha a Fotós oldalán a határidőben történő teljesítés előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis major), esemény, különösen természeti katasztrófa, háború vagy más hasonló esemény teszi lehetetlenné köteles a Photont haladéktalanul, illetve a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül tájékoztatni. Közös megállapodás alapján Photon helyettes Fotós segítségével segíti a határidőben történő teljesítést. 

10. A Szolgáltatás kifizetése és a számlázás

A Megrendelő a Projekt Díját a Fotós Lefoglalását követően haladéktalanul köteles a Fotós által megjelölt, a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01-10-048552; a továbbiakban: „Barion”) meglévő fiókjára átutalni, ahol a Díj a Projekt esetleges lemondásáig, illetve a Szerződésszerű Teljesítésig zároltan kerül nyilvántartásra.

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

barion card payment requirment

Fizetéshez használhatod:

Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

Visa vagy Electron bankkártyádat

Amex bankkártyádat

Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

A Barion Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetőek el: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Megrendelő és a Fotós tudomásul veszik, hogy a Barion Általános Szerződési Feltételei a Photon közreműködése nélkül kerülnek meghatározásra, azok kialakítására a Photonnak semmilyen ráhatása nincsen.

A Projekt esetleges lemondása esetén a zárolt számlán nyilvántartott Díj – a jelen ÁSZF 8. pontjában, a lemondás időpontjától függően meghatározott bánatpénz levonását követően – visszautalásra kerül a Megrendelő azon bankszámlájára, amelyről a Díj megfizetését teljesítette.

A Projekt Szerződésszerű Teljesítésekor a Díj zároltan történő nyilvántartása megszűnésével egyidejűleg a Fotósnak rendelkezési joga keletkezik a Díj felett, továbbá a Photon jutaléka levonásra kerül.

Photont Projektenként a Díjból jutalék illeti meg melynek számítási módja a következő. A jutalék a Díj 20%-ának egész 1000 Ft végződésre kerekített értéke 10 Ft-al csökkentve. Tehát például 192.000 Ft Díj esetén a Photont megillető jutalék: 192.000×0,2=38.400 Ft, mely kerekítve 39.000 Ft és 10 Ft-al csökkentve 38.990 Ft (körülbelül 20,3%). A Photon jutaléka legfeljebb 25 % lehet. Minden Projekt esetén a jutalék összege meghatározásra kerül a Projekt aloldalon.

A Fotós a Projekt Szerződésszerű Teljesítését követően számlát állít ki a Megrendelőnek a Projekt teljes Díjáról, melyet haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződésszerű Teljesítést követő 5, azaz öt napon belül a Megrendelő részére elektronikus vagy postai úton eljuttat.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

A Photon Plus Partner a teljesített Photon Plus Projekt Díjakat és a 24 órán belül lemondott Photon Plus Projekt esetén a keletkező rendelkezésre állási díjat havonta köteles megfizetni a Photon részére. A Fotós minden hónap ötödik napjáig e-mailben megkapja az adott hónapra vonatkozó, rendszer által kiállított teljesítési igazolást, amely aláírás nélkül is érvényes. A Photon Plus rendszere a tárgyhót követő 5. napig automatikusan kiállítja a havi számlát a Fotós nevében a teljesítési igazoláson szereplő tételekről. A Photon Barion accountjából a számla összege a számla kiállítását követő 35. napon elutalásra kerül a Fotós “Számlázás” menüpontban megadott bankszámlájára. A Fotós felelős a megadott bankszámla adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért.

11. Adózás

A Fotós kizárólagosan felelős az alkalmazandó jogszabályok által előírt adminisztrációs és adózási kötelezettségek teljesítésért és ennek során bármely fizetendő adó, járulék, kamarai tagsági díj stb. megfizetésért és bejelentéséért.

A Photon Plus Projektre () vonatkozó eltérő rendelkezések:

Photon tájékoztatja Fotóst, hogy amennyiben Photon Plus Projektből származó bevétele egy adott évben eléri a 3.000.000 – azaz Hárommillió – Forintot a Photon jogosulttá válik korlátozni a Photon Plus Projektekre történő jelentkezését (tekintettel arra, hogy a Photon egyenlően kívánja a Fotósokat projektekkel ellátni). A Fotós kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette, megértette és azt elfogadja.

12. Szerzői jogok

12.1 A Photon szerzői jogai

A Honlap és Weboldal teljes tartalma, így különösen a Honlapon és Weboldalon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Photon kizárólagos tulajdonát képezi, vagy jogosultsággal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) alapján szerzői jogi oltalmat élveznek. A Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Photon szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra és Weboldalra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap és Weboldal főoldalára vezet, azonban a Honlap és Weboldal belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Photon előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap és Weboldal, illetve azoknak      valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Photon szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a Honlap és a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Megrendelői vagy Fotós Fiók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap és a Weboldal vagy azoknak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

12.2 Portfolió Képek, Videók

A Fotós a regisztráció befejezésével a Portfolió Képek, Videók vonatkozásában ingyenes, területi és időbeli korlátok nélküli, nem kizárólagos, átruházható, a képek és videók átdolgozására is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a Photon részére. A Photon a Portfolió Képeket, Videókat a Fotós regisztrációjának elbírálása, valamint a Fotós Fiókjának létrehozása során használja fel. Fotós tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Photon online formában a portfolióját ügyfélszerzési célból felhasználja. Minden egyéb további felhasználási mód esetén a Photon köteles a Fotós írásbeli engedélyét beszerezni a portfolió felhasználásához.

A Fotós a regisztrációval vállalja és szavatolja, hogy a Portfolió Képek, Videók vonatkozásában rendelkezik felhasználási engedély megadásához szükséges szerzői és vagyoni jogokkal, valamint, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását akadályozza vagy korlátozza.

A Fotós felelős és helytállni köteles a Portfolió Képekhez, Videókhoz fűződő, harmadik személyek által támasztott szerzői jogi igényekért és köteles minden, a felhasználási engedélyt érintő utólag tudomására jutott korlátozásról, akadályról a Photont írásban értesíteni, és haladéktalanul mindent megtenni a jogsértő jelleg megszüntetésére.

Tilos bármilyen jogsértő tartalom Portfolió Képként, Videóként történő feltöltése a regisztráció során.

12.3 A Projekt Plus Projekt () során elkészült Képek, Videók 

A Photon Plus Projekt során elkészült Képek/Videók az Szjt. hatálya alatt, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Fotós tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával az összes Projekt keretében létrejött minden Képhez, Videóhoz fűződő szerzői vagyoni jogait a legteljeskörűbben átruházza a Photonra. Amennyiben az akadályba ütközne, úgy Photon minden Projekt során elkészült összes Kép, Videó vonatkozásában – az Szjt. 43. § (4) bekezdésétől eltérően – időbeli, módbeli és területi korlát nélkül, teljeskörű felhasználási jogot szerez, melyet szabadon át is ruházhat harmadik személyre. 

Az elkészült Képek/Videók szerzői jogait a Photon a Photon Plus Partner részére az egyedi megállapodásban foglaltak alapján ruházza át, illetve ad azokra felhasználási jogot. 

13. Felelősség

Megrendelő és Fotós tudomásul veszik, hogy a szolgáltatást saját felelősségükre veszik igénybe. A Honlapon és Weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A Honlap és Weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

A fentieken túl a Photon nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, tapadó, valamint következménykár bekövetkezte miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen ÁSZF-el vagy a Honlapon és Weboldalon igénybe vehető szolgáltatással függetlenül attól, hogy a kár bekövetkezte előrelátható volt-e.

A Photon kifejezetten kizárja felelősségét a következő esetekben: 

 • A Photon közvetítő szolgáltatóként semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás útján létrehozott Projekttel, és a Projektek alapján létrejött szerződésekkel vagy azok elmaradásával, a Szolgáltatás hibájával vagy megszűnésével kapcsolatban.
 • A Photon nem felel sem az esetleges károkért, amelyek a Fotósok szolgáltatásainak igénybevételével keletkeztek, sem a Fotós által végzett tevékenység eredményeképpen létrejövő művek minőségéért vagy mennyiségéért. A Megrendelő az általa kiválasztott Fotóst a saját felelősségére veszi igénybe.
 • A Photon nem vállal felelősséget a Megrendelő által esetlegesen hiányosan vagy nem megfelelően megadott adatok miatt az alkalmazás által nem megfelelően megjelenített Fotósok szolgáltatásainak igénybevételéért.
 • A Photon nem vállal felelősséget a Honlapon és Weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
 • A Photon nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.
 • A Photon nem vállal felelősséget mindazon károk tekintetében, amelyek a https://thephoton.hu/ és a https://photonup.hu/ oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a Honlapon és Weboldalon elhelyezett esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik.
 • A Photon nem vállal felelősséget a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
 • Továbbá a Photon nem felel a nem szerződésszerű teljesítésért azokban esetekben, amelyek a Photon által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza.

14. Elállási Tájékoztató

Fogyasztónak minősülő Felhasználó/Megrendelő részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§. a) pontja értelmében nem illeti meg a fogyasztót az elállási joga, tekintettel arra, hogy a Honlapon nyújtott szolgáltatást a Photon/Fotós a Díj megfizetésével azonnal megkezdi.

A fenti jogszabályhely alapján a Fogyasztónak minősülő Felhasználó/Megrendelő nem gyakorolhatja a 14 napos elállási jogot.

15. A Szerződés időtartama és megszűnése

A szerződés határozatlan időre jön létre addig, amíg a Photon, vagy a Felhasználó meg nem szünteti.

Bármely Felhasználó jogosult bármikor megszüntetni a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt a regisztrált Fiókjának a Photon ügyfélszolgálatának címzett email útján. A Fiók törlésére vonatkozó igényt a Photon abban az esetben teljesíti, ha a Felhasználónak nincs folyamatban lévő lezáratlan Projektje vagy vitás ügye.

A Photon fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználóval 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt.

A súlyos szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések a klasszikus Photon Projektekre és a Photon Plus Projektekre is vonatkoznak.

Photon a Felhasználó – Fotós – súlyos szerződésszegése esetén a jelen ÁSZF elfogadása mellett létrejött jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult megszüntetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 • A Fotós jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétesen a Honlapra regisztrált Megrendelőt/Photon Plus Platformon fiókkal rendelkező Partnert elcsábítja, a Photont megkerülve végez számára fotós vagy videós munkát vagy egyébként olyan helyzetet teremt, amely a Fotós és Photon üzleti érdekei között ellentétet keletkeztet vagy ilyen ellentét látszatát kelti.
 • Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező a Photon Fotós Etikai Kódex rendelkezéseit megszegi, megsérti.
 • Amennyiben a Fotós a határidővel több mint 3 alkalommal késik.
 • A Projekt vonatkozásában a Fotós a meghatározott időpontban a fotózás helyszínén nem jelenik meg.
 • A Projekt alapján elkészítendő fényképeket, videókat a Fotós legalább 5 nap, azaz öt nap késéssel adja át Megrendelő részére és ennek következtében nem tájékoztatja a Photont a Projekt alapján elkészítendő fényképek, videók Megrendelő részére történő elektronikus és/vagy fizikai rendelkezésre bocsátásáról. A Photon Plus Projekt esetén () a Projekt alapján elkészítendő fényképeket, videókat a Fotós legalább 5 nap, azaz öt nap késéssel adja át a Photon Plus Partner részére.
 • A klasszikus Photon Projekt esetén a Fotós elmulasztja a számlázási kötelezettségét.
 • A Fotós nem rendelkezik a fényképészeti tevékenység végzéséhez szükséges összes engedéllyel.

16. Panaszkezelés módja

Photon célja, hogy valamennyi Projekt megfelelő minőségben, Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítésre kerüljön. Amennyiben fogyasztónak (B2C) minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 1. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.

Photon a szóbeli panaszt 3 munkanapon belül megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Photon a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Photon a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.

Az írásbeli panaszt Photon 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Photon a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Felhasználók részére: 

 1. Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://www.kormanyhivatal.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza:
Baranya Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.Telefonszáma: (72) 507-154Fax száma: (72) 507-152Elnök: Dr. Bércesi FerencE-mail cím: [email protected] Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető TestületCíme: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532Fax száma: (76) 501-538Elnök: Dr. Horváth ZsuzsannaE-mail cím: [email protected]
Békés Vármegyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976Fax száma: (66) 324-976Elnök: Dr. Bagdi LászlóE-mail cím: [email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871Fax száma: (46) 501-099Elnök: Dr. Tulipán PéterE-mail cím: [email protected]
Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131Fax száma: (1) 488-2186Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaE-mail cím: [email protected]
Csongrád Vármegyei Békéltető TestületCíme: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellékFax száma: (62) 426-149Elnök: Dr. Horváth KárolyE-mail cím: [email protected]
Fejér Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.Telefonszáma: (22) 510-310Fax száma: (22) 510-312Elnök: Dr. Vári Kovács JózsefE-mail cím: [email protected]
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületCíme: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszáma: (96) 520-200, (96) 520-217Fax száma: (96) 520-291Elnök: Dr. Bagoly BeátaE-mail cím: [email protected]
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületCíme: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745Fax: 06-52-500-720Elnök: Dr. Hajnal ZsoltE-mail cím: [email protected]
Heves Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellékFax száma: (36) 323-615Elnök: Dr. Gondos IstvánE-mail cím: [email protected]
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető TestületCíme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.Telefonszáma: (56) 510-610, (20) 373 2570Fax száma: (56) 370-005Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh JuditE-mail cím: [email protected]
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető TestületCíme: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010, (34) 513-012Fax száma: (34) 316-259Elnök: Dr. Bures GabriellaE-mail cím: [email protected]
Nógrád Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.Telefonszám: (32) 520-860Fax száma: (32) 520-862Elnök: Dr. Pongó ErikE-mail cím: [email protected]
Pest Vármegyei Békéltető TestületCíme:1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.Telefonszáma: +36 1 792 7881Fax száma: +36 1 792 7881Elnök: dr. Koncz PálE-mail cím: [email protected]
Somogy Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.Telefonszáma: (82) 501-000Fax száma: (82) 501-046Elnök: Dr. Novák FerencE-mail cím: [email protected]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető TestületCíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszáma: 30/370-8226, (42) 420-180Fax száma: (42) 420-180Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz KatalinE-mail cím: [email protected]
Tolna Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.Telefonszáma: (74) 411-661Fax száma: (74) 411-456Elnök: Mónus GrétaE-mail cím: [email protected]
Vas Vármegyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.Telefonszáma: (94) /506-645, (94) /312-356Fax száma: (94) 316-936Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán LászlóE-mail cím: [email protected]
Veszprém Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121Fax száma: (88) 412-150Elnök: Dr. Herjavecz KláraE-mail cím: [email protected]
Zala Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.Telefonszáma: (92) 550-513Fax száma: (92) 550-525Elnök: Dr. Molnár SándorE-mail cím: [email protected]

b. A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésre tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

c. Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.

d. Fogyasztói – Megrendelői – panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

e. Photont a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani. 

f. Végső esetben a fogyasztó – Megrendelő – az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

17. Vegyes rendelkezések

Photon kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Photon Honlapjának megtekintése és az azon való megrendelés feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Photon Weboldalának megtekintése és az azon való regisztráció feltételezi a Fotós részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Photon nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlap és Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. Photon Honlapján és Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.

Photon adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

Photon fenntart minden, a Honlapja és Weboldal bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Photon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)

A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Felhasználó a Honlap és Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Photont kötbér illeti meg. A kötbér összege 300.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben Photon jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben a Photon alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.

A Photon mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül, tárgyalásos úton rendezzenek el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Budapesti XX., XXI. és XIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

KÜLÖNÖS RÉSZ

A Photon alap platformjához szorosan nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások vonatkozásában a fent leírtak az alábbi eltérésekkel irányadóak:

18. Portréfotózás

A https://thephoton.hu/ honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink” majd a „Portréfotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válik a FOGLALÁS menüpont, ahol egy öt lépéses folyamaton keresztül adhatja meg a Megrendelő a részleteket. Első lépésben választania kell az elérhető időpont-helyszín kombinációk közül. Második lépésében a Felhasználónak választania kell a rendelkezésre álló hátterek közül, harmadik lépésében pedig ki kell választania a kívánt fotók mennyiségét. Negyedik lépésében a Megrendelő az adott napon elérhető idősávok közül tudja kiválasztani a számára megfelelő időpontot. Az időpont kiválasztását követően a „Tovább” gombra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia számlázási nevet, e-mail címet, telefonszámát, számlázási címét, cég esetén adószámot. A Megrendelőnek lehetősége van érvényesíteni az aktuális kuponkódot. A Photon saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva bármikor jogosult a portréfotózásra beváltható és felhasználható elektronikus formátumú, kedvezményre jogosító Kuponok kibocsátására, amelyekkel a Felhasználó különböző a Photon által előzetesen meghatározott előnyre tehet szert. A Felhasználó a Rendelés leadását követően közzétett Kupont utólag nem érvényesítheti. A véglegesítés előtt a Megrendelő köteles elfogadni az Általános szerződési feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával küldi el megrendelést. Ezt követően a Stripe fizetési felületére kerül a Megrendelő, ahol bankkártyával tud fizetni.      A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap és a Billingo megküldi a számlát a Megrendelőnek. A Photon 24 órával a fotózás előtt küld egy emlékeztető emailt a fotózásról a Felhasználónak. A fotózást követő napon a Szolgáltató egy köszönő e-mail keretin belül tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a kép(ek) egy héten belül elkészülnek. Felhasználó a fotózást követő 10. napon kap egy visszajelzést kérő emailt, amely tartalmazza a Photon NPS formját is.

Felhasználó minden fénykép vonatkozásában időbeli és területi korlát nélkül teljeskörű/korlátlan felhasználási jogot szerez azzal, hogy Megrendelő és egyéb harmadik személyek kizárólag online formában használhatják fel a fényképeket. Az elkészült fényképek óriásplakáton, valamint egyéb nyomtatott médiában való felhasználása a Photon külön írásbeli engedélyéhez kötött és további fizetési kötelezettséget von maga után.

A fotózást megelőző 24 óráig van lehetősége a Felhasználónak a fotózás lemondására a [email protected] címre küldött emailben. Ezt követően a Megrendelő a már befizetett összeget nem kapja vissza.

A Portréfotózás időpontjának a megváltoztatásának és törlésének jogát a Photon fenntartja. Az időpont módosítás a már megrendelt csomag vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az új időpont nem megfelelő a Felhasználó számára jogosulttá válik arra, hogy a megvásárolt csomagot szabadon átruházza egy másik személy részére vagy igényt tarthat a Portréfotózásért megfizetett összeg felére. 

19.1. Workshopok, Meetupok

A https://photonup.hu/ Weboldalon a fejlécen található „ESEMÉNYEINK” gombra kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válik az aktuális workshop, meetup időpontja, helyszíne. Ezt követően a „Jegyvásárlás” nevű gombra kattintva megjelenik a workshop rövid bemutatása és a részvételre vonatkozó jegy ára. Egy Felhasználónak lehetősége van egyszerre több jegyet is megvásárolni. A jegy(ek) számának a kiválasztását követően a „Fizetés” gombra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét, cég esetén cégnév, székhely, adószám. Ekkor van lehetősége a Felhasználónak egy promóció feltételei szerinti Kupont érvényesíteni. A véglegesítés előtt a Felhasználó köteles elfogadni az Általános szerződési feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával küldi el megrendelést. Ezt követően a Stripe fizetési felületére kerül a Felhasználó, ahol bankkártyával tud fizetni. A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap és a Billingo megküldi a számlát a Felhasználónak. A Photon 24 órával a workshop előtt küld egy emlékeztető emailt az eseményről a Felhasználónak. Az eseményt követő napon a Szolgáltató egy e-mail keretin belül megkéri a résztvevőket, hogy a workshopot értékeljék. 

A Photon saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva bármikor jogosult a workshopokra beváltható és felhasználható elektronikus formátumú, kedvezményre jogosító Kuponok kibocsátására, amelyekkel a Felhasználó különböző a Photon által előzetesen meghatározott előnyre tehet szert. A Felhasználó a Rendelés leadását követően közzétett Kupont utólag nem érvényesítheti.

A rendelési folyamat lezárását követő 24 órán belül lehetősége van a Felhasználónak a megrendelés lemondására. Ezt követően a Megrendelő a már befizetett összeget nem kapja vissza.

Photon által szervezett workshop nem minősül engedélyköteles képzésnek, a résztvevő nem kap tanúsítványt, oklevelet, az csupán az ismeretszerzés elősegítésére szolgál. Az aktuális workshop előadója által a résztvevők számára biztosított „oktatási segédlet” szerzői jogi védelem alatt áll. A résztvevők a workshopról hang és videófelvételt nem készíthetnek. 

A Workshop időpontjának a megváltoztatásának és törlésének jogát Photon fenntartja. Az időpont módosítás a már megvásárolt jegy(ek) vételárát nem befolyásolja. Az előadó személye minden workshop esetén változhat. Az esetleges programmódosítás jogát a Photon fenntartja.

19.2. Workshopokról készült videófelvételek

A https://photonup.hu/ Weboldalon a fejlécen található „Online események” gombra kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válik a korábban rögzítésre került workshopok listája, a workshop rövid bemutatása és a megvásárolni kívánt felvétel ára. A megfelelő workshopra vonatkozó felvétel kiválasztását követően a „Vásárlás” gombra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét, cég esetén cégnév, székhely, adószám. A véglegesítés előtt a Felhasználó köteles elfogadni az Általános szerződési feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával küldi el megrendelést. Ezt követően a Stripe fizetési felületére kerül a Felhasználó, ahol bankkártyával tud fizetni A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap és a Billingo megküldi a számlát a Felhasználónak. A Photon a fizetést követő 24 órán belül megküldeni a Felhasználó részére a megvásárolt videófelvétel megtekintéséhez szükséges linket.

20. Online ajánlatkérések

Jelen pontban foglalt esetekre nem vonatkoznak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) rendelkezései, hiszen a lenti szolgáltatások esetén a szerződéskötés nem a törvény hatálya alá tartozó módon történik.

20.1. Szerződésminták

A https://photonup.hu/ Weboldalon a fejlécen található „Szerződésminták” gombra kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válnak a választható jogi csomagok. Amennyiben bármelyik jogi csomag felkeltette a Felhasználó érdeklődését, vagy szerződés mintát vásárolna, írhat a Photonnak. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, email címét, telefonszámát és kiválaszthatja a választott jogi csomagot. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az érdeklődésről a Photon és az Ügyvédi Iroda is értesítést kap. Az érdeklődés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Felhasználót az együttműködő Ügyvédi Iroda tájékoztatja.

20.2. Social Media tartalom fotózás 

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink”, majd az „Ajánlataink” alatt a „Social media tartalom fotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válnak a választható csomagok. A csomagok árai nem tartalmazzák a retusálást, az óriásplakáton való felhasználás jogdíját, valamint nyers képek átadását. Amennyiben a Social Media tartalom fotózás felkeltette a Felhasználó érdeklődését, lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Photon munkatársaival. A kapcsolatfelvétel során a Felhasználónak meg kell adnia nevét, cégnevet, számlázási címet, a választott csomagot, a fotózás tervezett dátumát, a képek átadási határidejét, e-mail címét, telefonszámát. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. A kapcsolatfelvétel elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.3. Videó és Stream

A Honlapon a fejlécen található „AJÁNLATKÉRÉS” majd a „Videó” vagy a „Stream” gombokra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzleti megkeresés esetén a cégnevet majd meg kell határoznia milyen videóra vagy online közvetítésre van szüksége és minden egyéb információt, amit fontosnak tart. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.4. Esküvői fotózás és videózás

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink”, majd az „Esküvői fotózás és videózás” menüpontra kattintva a Felhasználó ajánlatot kérhet a Photontól. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, email címét, az esküvő időpontját, az esküvő helyszínét és egyéb információkat. A Felhasználónak meg kell adnia, hogy fotósra, videósra vagy fotósra és videósra, esetleg jegyesfotózásra van szüksége. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.5. Magánklinika fotózás

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink” majd az „Ajánlataink” alatt a „Magánklinika fotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó ajánlatot kérhet a Photontól. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, email címét, és a projekt kapcsán felmerülő egyéb információkat. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.6. Ajánlatkérés fotózásra

A Honlapon a fejlécen található „AJÁNLATKÉRÉS” majd a „Fotó” gombra kattintva a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzleti megkeresés esetén a cégnevet majd meg kell határoznia milyen fotózásra van szüksége és minden egyéb információt, amit fontosnak tart. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.7. Rendezvényfotózás

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink”, majd a „Rendezvényfotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó ajánlatot kérhet a Photontól. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzleti megkeresés esetén a cégnevet és minden egyéb információt, amit fontosnak tart. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.8. Ingatlanfotózás

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink”, majd az „Ingatlanfotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó ajánlatot kérhet a Photontól. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzleti megkeresés esetén a cégnevet és minden egyéb információt, amit fontosnak tart. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és ÁSZF-ben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

20.9. Ételfotózás

A Honlapon a fejlécen található „Szolgáltatásaink”, majd az „Ételfotózás” menüpontra kattintva a Felhasználó ajánlatot kérhet a Photontól. Érdeklődés során a Felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzleti megkeresés esetén a cégnevet és minden egyéb információt, amit fontosnak tart. Ezt követően az „Elküldöm” gombra kattintva az ajánlatkérése elküldésre kerül a Photon munkatársai részére. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési feltételekben foglaltakat. Az ajánlatkérés elküldését követően a Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap. A szerződéskötés és a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről Photon munkatársai tájékoztatják a Felhasználót.

21. Photon Partner Plus Szolgáltatás

A Photon Plus szolgáltatása vonatkozásában a külön dokumentumban (Photon Partner Plus ÁSZF) leírtak az irányadóak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Photon a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a Honlapunkon amennyiben egyetért a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt a [email protected] e-mail címre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 1. napjától hatályosak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

Győr, 2023. június 1.

Photon Technologies Kft.

Korábbi verziók:

https://thephoton.hu/terms-2018-09-15-2019-10-24/

https://thephoton.hu/terms-2019-10-24-2021-02-08/

https://thephoton.hu/terms-2021-02-09-2022-05-08/

https://thephoton.hu/terms-2022-05-09-2022-06-29/

https://thephoton.hu/terms-2022-06-30-2022-08-14/

https://thephoton.hu/terms-2022-08-15-2022-09-08/

https://thephoton.hu/terms-2022-09-09-2023-01-08/

https://thephoton.hu/terms-2023-01-09-2023-02-10/

https://thephoton.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-2023-02-11-2023-05-31/


***

1. számú melléklet

PHOTON TECHNOLOGIES KFT.

FOTÓS ETIKAI KÓDEX

I. Bevezetés

 1. A Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40., cégjegyzékszám: 08-09-034570, adószám: 26218362-2-08, a továbbiakban, mint: „Társaság”, „Photon”) felelősségteljes szereppel bír, feladata, hogy megbízhatóan lássa el a tevékenységét és a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki Ügyfeleit.
 2. Az Etikai Kódex (a továbbiakban, mint Szabályzat) célja a tisztességes és etikus fotográfiai tevékenység megőrzése és elősegítése a Társaság tagjai, munkavállalói és alvállalkozói körében Magyarország és az Európai Unió szabályainak a (törvények, rendeletek, jogszabályok stb.) megtartása mellett. Jelen szabályzatban fotós alatt videót készítő személyt, valamint fotózás alatt videófelvétel készítés tevékenységet is érteni kell.
 3. A Photon különösen fontosnak tartja a személyhez fűződő és szerzői jogok tiszteletben tartását, az épített és természeti környezet megóvását, a törvényesség megtartását.
 4. Nem kötelező minden fotósnak barátságot ápolnia a többi fotóssal, azonban a tisztelet és a bajtársiasság elvárható.
 5. A fotósok az egymással kapcsolatos problémáikat a Társaságon belül oldják meg. Vitás esetekben igyekezzen minden fotós a kulturált és békés megoldásokra!
 6. A Szabályzatban foglalt elvárásokkal ellentétes magatartás felelősségre vonást vonhat maga után, nemcsak szándékosság, hanem gondatlanság esetében is.

II. A kódex hatálya

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat a Photon ügyvezetője által történő hatályba helyezés napjától, a hatályon kívül helyezés napjáig, illetve a Szabályzat módosításáig alkalmazandó.
 2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság tagjaira, munkavállalóira, alvállalkozóira, valamint a Photon által üzemeltetett platformot használók közül mindazokra, akik üzletszerűen fotós vagy videós tevékenységet végeznek („fotós”).

III. Általános szabályok

 1. A fotós köteles a fotózás időpontjára időben odaérni. Amennyiben olyan körülménnyel találja szembe magát a fotós, amelyről nem tehet és amely kizárja, hogy időben érkezzen a fotózás helyszínére, haladéktalanul jelezze az Ügyfél számára.
 2. A fotósnak minden egyes Ügyfél esetén tisztázni kell a kommunikációs platformot (e-mail, telefon stb.).
 3. Szemetelni, környezetszennyezést okozni semmilyen helyzetben nem megengedett, városban vagy romos, lepusztult környezetben sem.
 4. Engedélyköteles helyszínen a fotósnak be kell szereznie a szükséges engedély(eke)t, kivéve, ha azt más igazolhatóan vállalta.
 5. Verekedést provokálni, garázdaságban tevékenyen részt venni tilos. A fotós nem népszerűsítheti az erőszakot, az egészségre ártalmas szereket (különösképpen a kábítószereket) és életmódot.
 6. Tilos a Photon nevében bármely fórumon politikai nézetet kifejteni, állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapodásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan információt adni. A Társaság nem korlátozza a fotósok politikai szerepvállalását, de ilyen esetekben nem használhatják a Photon nevét, elérhetőségeit, kommunikációs csatornáit, és a politikai tevékenység nem állhat ellentétben a Társaság érdekeivel.
 7. A Társaságnak vagy bármely fotósnak szándékosan okozott erkölcsi (például jó hírnév), anyagi vagy bármilyen más kár (a kár természetén túl) etikai vétségnek is minősül. A mások rovására, agresszív módon elért előnyök is ide tartoznak.
 8. Illőnek és helyesnek tartjuk a szakmai elismerések, publikációk vagy más megjelenések (elsősorban kiállítások) esetén a fotósnak a Társaságban való tevékenységét megemlíteni. Megköszönjük a Photon népszerűsítését.
 9. Amennyiben a fotós akár online, akár írásos módon közzéteszi a Társaság közreműködésével végzett munkát függetlenül, hogy referencia megadásból vagy egyéb célból teszi azt, köteles feltüntetni, hogy a Photon közreműködésével végezte el az adott munkát.
 10. A fotós köteles minden kiállítására meghívót küldeni a Társaságnak.
 11. A fotós a Photon nevében csak akkor kérhet számlát, ha előtte megkapta a Társaság ügyvezetőjének írásos engedélyét.
 12. A fotós nem fogadhat el személyes ajándékot vagy bármilyen előnyt az Ügyfelektől, illetve a Társasággal érdekeltségi kapcsolatban álló más szervezettől, személytől, illetve versenytársnak minősülő gazdasági szervezettől. Kivételt képez, a Photon képviselője erre írásban engedélyt ad.
 13. A Társaság minden fotósának érdeke és egyben kötelessége a Photon jó hírnevének képviselete és megőrzése.
 14. A Társaság támogatja a fotósok minden olyan közéleti szereplését, amely a Photon hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti.

IV. Természetben lévő fotózás

 1. Természetben való fotózásnál maximálisan törekedni kell az élővilág legkisebb mértékű megzavarására. (Sokszor a jelenlét is zavaró!)
 2. Társaság fotósa nem rongálhat, vagy változtathat meg egy természeti helyszínt a jobb fotó érdekében. Ágak letörése, növények kivágása szigorúan tilos.
 3. A fotózás végeztével a fotósnak a fotózás előtti állapotokat kell maga után hagynia.
 4. A természetvédelmi szabályok betartása mindenki számára kötelező.

V. Emberábrázolás, emberekkel szemben tanúsított magatartás

 1. A Fotós munkája során mind az Ügyfelekkel, mind az egyéb közreműködő személyekkel a társas együttélés íratlan szabályain túl illedelmes, előzékeny és tiszteletteljes hangnemben kommunikál.
 2. A Photon elhatárolódik minden rasszista és ideológiai alapon kirekesztő mozgalomtól és személytől.
 3. Minden embert egyenlőként kell kezelni, emberi jogait tiszteletben kell tartani. A fotós vallása, felekezeti hovatartozása, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége, politikai vagy szexuális identitása miatt senkit sem becsmérelhet, nem terjeszthet senkiről előítéletet kifejező rágalmakat.
 4. Olyan felvételen, amely sem a tömegfelvétel, sem a nyilvános rendezvényen készült felvétel kritériumainak nem felel meg, csak engedéllyel szerepelhet ember. Kényszeríteni senkit nem lehet a fotón való szereplésre. A megfelelő engedélyek meglétéről a fotósnak meg kell győződnie, vagy be kell szereznie azokat.
 5. A becsület, az emberi méltóság és a jó hírnév védelme minden fotós alapvető és magától értetődő kötelessége.
 6. Személyes adattal visszaélni, azt nyilvánosságra hozni tilos. A fotósok a GDPR rendeletben leírtaknak megfelelően és a Photon Adatkezelési tájékoztatójában leírtakkal összhangban végzik tevékenységüket.
 7. Kiskorú személy, valamint olyan személy, aki nincs cselekvőképessége birtokában csak törvényes képviselője írásos engedélyével szerepeltethető felvételeken.
 8. Mindenfajta zaklatás, erőszak, fenyegetés alkalmazása tilos.

VI. Szerzői jog

 1. Más által készített felvételek bárminemű felhasználása esetén szükséges a szerző feltüntetése és beleegyezése.
 2. A mű szerzőjének joga van a saját nevének használathoz. Szerzői név választása esetén a szakmai közösségre tekintettel kell lenni.
 3. Névazonosság esetén, a pályán régebben tevékenykedő fotós kérésére az új kolléga kötelessége, hogy más nevet vagy megkülönböztető jelet használjon. Ez csak akkor szükséges, ha a másik (azonos nevű) fotós ezt kéri.

VII. Kollegialitás, Társasággal való együttműködés

 1. A Társaság fotósai igyekeznek a kulturált érintkezés szabályai szerint, jóhiszeműen viszonyulni a többi fotóshoz.
 2. A fotósok a Photon érdekeit szem előtt tartva végzik munkájukat, azt Ügyfelek vonatkozásában nem kerülik meg, annak fotósait nem csábítják el, nem tesznek a Társaság jó hírnevére vonatkozó negatív kijelentést.
 3. Fotósok minden a Társaság közreműködésével végzett munka során kötelesek a Photon érdekeit maradéktalanul képviselni, mindent megtenni annak népszerűsítése mellett. Erre tekintettel saját elérhetőségüket csak az Ügyfél kifejezett kérésére adhatják meg, ha az a munka miatt indokolt, egyébként a Photon elérhetőségeit kell az megrendelő felé kommunikálniuk.
 4. Más fotósok munkájának megakadályozása, szándékos megzavarása etikai vétség.
 5. Egymás lejáratása, rossz hírkeltés méltatlan a Photon fotósaihoz.
 6. Ingyen munkát elvárni a kollégától, őt kihasználni nem etikus.

VIII. Etikai Kódex közzététele

 1. Ez az Etikai Kódex 2022. május 9. napjával lép hatályba.
 2. Az Etikai Kódex hatályba lépése után az újonnan belépő fotós köteles aláírásával igazolni, hogy annak tartalmát ismeri és munkájában kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Győr, 2022. június 30. napján

Volom Anna Sára

Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető